PRIVATLIVSPOLITIK

 

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

AKTIV FOR LIVET

AKTIV FOR LIVET respekterer dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring beskriver dine rettigheder til privatlivets fred og vores forpligtelse til at beskytte dine personlige oplysninger.

AKTIV FOR LIVETs ambition er at være fuldt gennemsigtig i vores privatlivspraksis og de valg du kan træffe vedrørende dine personlige data, der behandles af os.

Anvendelsesområde og accept

Denne fortrolighedserklæring gælder for alle forretningsprocesser i

AKTIV FOR LIVET og til alle

AKTIV FOR LIVETs hjemmesider, domæner, mobilløsninger og skytjenester samt brandede hjemmesider og tredjeparts sociale netværk (fx Facebook).

Personlige data er oplysninger, der kan identificere dig som en person, såsom en e-mailadresse, gadenavn eller telefonnummer. Behandling af dine personlige data er nødvendig for at vi kan tjene dig eller vores kunder. Ved at give os dine personlige oplysninger accepterer du de praksis og vilkår, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Brug venligst ikke vores websteder eller angiv dine personlige oplysninger, hvis du ikke er enig.

Hvilke data behandler vi?

AKTIV FOR LIVET behandler data om jobsøgende, kontaktpersoner, træningsdeltagere til online træning, og softwarebrugere blandt vores kunder, herunder personer, der repræsenterer potentielt nye kunder, der nærmer os via vores websteder eller andre kanaler. Vores erklæring i denne henseende findes i afsnittet om datastyring.

Vi behandler også data om vores kunders medarbejdere og andre personers data, som kunden kontrollerer. Vores erklæring i disse henseender findes i databehandlingsafsnittet.

I denne erklæring kan registrerede også blive omtalt som personer eller dig.

Persondatapolitik for patientbehandling ved AKTIV FOR LIVET 

 – Politikken er gældende for AKTIV FOR LIVETs online konsultationer (OG DERMED IKKE ABONNEMENT MED FORLØB/KURSER ELLER ONLINE TRÆNING).

Velkommen som patient hos AKTIV FOR LIVET, Centerholmen 16, 3 sal. 2670 Greve, E-mail: info@aktivforlivet.com. I forbindelse med dine online konsultationer er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med dine online konsultationer noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for AKTIV FOR LIVET må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din online konsultation/behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om online konsultationen/behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares i op til fem år efter bogføringsloven.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger, eller oplysninger som ikke er nødvendige til det formål, som det er indsamlet til. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Derudover har du ret til at få slettet oplysninger, som ikke er nødvendige for vores arbejde. Vi forholder os dog retten til at beholde oplysninger ift. bogføringsloven, disse kan ikke slettes.

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

AKTIV FOR LIVET som Dataansvarlig

AKTIV FOR LIVET kontrollerer personlige data, som vi indsamler i forbindelse med at være arbejdssøgende, hvis du er ansat hos en kunde, der har eller har en forretningsforbindelse med os, eller du erklærer at du vil modtage oplysninger fra os baseret på din egen eller din arbejdsgivers interesser. Når du repræsenterer en kunde hos os, er dine rettigheder det samme som hvis du var en privatperson, der kun repræsenterer dig selv.

AKTIV FOR LIVET er beliggende i EU / EØS-området og er derfor underlagt europæiske regler og direktiver om databeskyttelse og privatliv. Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og retningslinjer respekterer og overholder EU-direktiv 95/46 / EF, udover privatlivets lovgivning i de lande, hvor vi opererer. Vi arbejder også løbende på tilpasning til den nye generelle databeskyttelsesforordning.

Hvorfor behandler vi dine personlige data?

For at klare vores kundeforhold generelt og for at imødekomme vores kunders forpligtelser kræver vi nogle oplysninger om dig i din rolle som kundekontaktperson eller bruger af en tjeneste. Vores mål med dette er:

 1. a) Giv tilbud om programmer og tjenester, som kunder eller potentielle kunder har anmodet om
  b) Informere om og præsentere program- og servicetilbud, der er tæt knyttet til de tjenester og programmer, som kunden allerede bruger
  c) Udfør leverancer i overensstemmelse med en kundeaftale
  d) Tilbyd support til brugere af vores programmer og tjenester
  e) Forbedre kvaliteten af vores programmer, tjenester og hjemmeside(r)
  f) Opdage og forhindre sikkerhedsrisici og udføre vedligeholdelse og fejlfinding
  g) Forhindre misbrug af vores programmer og tjenester
  h) Kommunikere information, der er relevant for vores leverancer i særdeleshed og vores kunderelationer generelt
  i) Procesordrer, fakturering, betalinger og anden økonomisk opfølgning af kunder
  j) Betaling af programmer og tjenester købt via AKTIV FOR LIVET
  k) For at administrere din adgang til vores web-baserede tjenester (cloud-tjenester)

Behandling i henhold til ovenstående formål (a til j) er nødvendig for os at klare vores kunderelationer. Vi anmoder derfor ikke som tillægsplads om dit samtykke til at behandle dine personlige data. Vi mener ikke, at forarbejdningen ulemper dig på nogen måde.

Derudover samler vi også oplysninger om dig som kontaktperson eller bruger af en tjeneste til følgende formål:

 1. l) At fremme nye produkter og tjenester

Hvis du er en jobsøgende, samler vi information for at:

 1. m) Analyser dine evner og baggrund
  n) Evaluer dit potentiale som medarbejder
  Grundlaget for vores ‘behandling af personoplysninger til ovennævnte formål (l til n) er baseret på dit frivillige samtykke. Dit samtykke kan gives frit på vores hjemmeside, når det er relevant. Bemærk, at indsamling af individuelle personoplysninger er nødvendig for at få brugeren adgang til mange af vores programmer og tjenester. For at beskytte din sikkerhed og vores vil vi også gemme oplysninger om dig, når du besøger vores lokaler. Du vil blive informeret om dine rettigheder i denne sammenhæng, når du registrerer dig i vores elektroniske besøgssystem.

Hvordan indsamler vi dine personlige data?

Generelt samler AKTIV FOR LIVET data direkte fra dig eller andre personer, der er knyttet til det kundeselskab, hvor du er ansat. Disse personer kan være en leder eller kollega. Hvis kunden arbejder for køb af vores ydelser eller tjenester via et partnerfirma, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnerfirmaet.

Vi vil også med dit samtykke anvende cookies og anden sporingsteknologi, når du bruger AKTIV FOR LIVET sites for at optimere din oplevelse af disse. Se venligst afsnittet om automatiske dataindsamlingsværktøjer for at få flere oplysninger om disse teknologier og dine rettigheder i denne sammenhæng.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre legitime kilder, hvis du har givet dit samtykke, at den part, der indsamler personoplysningerne, kan dele dette med andre. Disse kilder kan være tredjeparts datagrupper, markedspartnere, offentlige kilder eller tredjeparts sociale netværk. AKTIV FOR LIVET vil kunne kombinere personlige data om dig fra en kilde med data fra en anden kilde. Dette giver os et mere komplet billede af dig som kontaktperson, som også giver os mulighed for at betjene dig på en mere relevant måde med en større grad af personliggørelse.

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

AKTIV FOR LIVET bruger en række teknologier til at indsamle oplysninger om dine bevægelser på internettet samt interesser og præferencer, du frit har stillet til rådighed.

Google Produkter:

Google Analytics: Denne cookie tillader os at se oplysninger om brugerens hjemmesideaktiviteter, herunder, men ikke begrænset til sidevisninger, kilde og tid brugt på en hjemmeside. Oplysningerne er depersonaliseret og vises som tal, hvilket betyder, at det ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette vil bidrage til at beskytte dit privatliv. Ved hjælp af Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores hjemmeside, og stræber efter at give dig flere af de ting, du nyder at læse og se på.

Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at Google efter at have forladt vores hjemmeside, kan vise dig relevante annoncer, som du måske er interesseret i, baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at bruge Google AdWords-kode kan vi se, hvilke sider der har bidraget til henvendelser til kontaktformularer. Dette giver os mulighed for at udnytte vores betalte søgebudget bedre. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at Google efter at have forladt vores hjemmeside kan vise dig relevante annoncer, som du måske er interesseret i, baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan forhindre, at oplysninger fra Google Cookie om din brug af vores websteder bliver hentet og behandlet af Google i fremtiden ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on til din nuværende webbrowser. Denne tilføjelse er tilgængelig på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvilke personlige data behandler vi?

Den type data, AKTIV FOR LIVET behandler om dig, kan være:

> Dine egne og kundens kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

> Beskæftigelsesoplysninger om dig hos kundeselskabet som jobtitel, stilling inklusive præferencer og interesser i faglig sammenhæng

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål om os som leverandør eller vedrørende vores tjenester

> Indhold, f.eks. Billeder og video, hvis vi har fået dit samtykke.

> Unik brugerinformation såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

> Finansielle oplysninger som kreditkortoplysninger

> Trafikoplysninger som angivet af din webbrowser, f.eks. Browser type, sprog og adressen på det websted, hvorfra du ankom, og anden trafikinformation som f.eks. IP-adresse; dog vil IP anonymiseres i så vidt muligt omfang, for at begrænse association med bestemte brugere.

> Hotjar site-adfærd som f.eks. Hvilke links du klikker på og hvornår. Disse data er fuldstændigt anonyme og derfor ikke personligt identificerbare eller associerbare med et bestemt individ.

> Andre personlige data i din profil på tredjeparts sociale netværk (Facebook etc.)

AKTIV FOR LIVET kan også i nogle tilfælde sammenligne en samlet IP-adresse med en geografisk korttjeneste for at udlede din generelle placering. Hvis du laver et indlæg, en kommentar eller lignende på et hvilket som helst offentligt forum eller hjemmeside, kan sådanne oplysninger læses og bruges af alle, der har adgang til Site og bruges til formål, som hverken vi eller du har kontrol over. Vi er ikke ansvarlig for oplysninger, du sender på sådanne fora eller websteder. Vi vil ikke sende nogen kommentarer, udtalelser eller lignende lavet af dig uden dit forudgående samtykke. Som datastyring behandler vi ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan deler vi dine personlige data?

Det er vigtigt for os, at vi giver den bedst mulige kundeservice og samlede erfaring. Formålet med dette er at sikre, at du har adgang til de relevante oplysninger i tide, og at du ikke kontaktes oftere end nødvendigt for dig eller os.

AKTIV FOR LIVET deler ikke dine personlige data med tredjeparter, der har til hensigt at bruge dataene til markedsføringsformål, hvis du ikke har givet dit samtykke til dette. Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter til andre formål, men kun i følgende sammenhænge:

Forretningspartnere

AKTIV FOR LIVET kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, hvis dette er legitimt fra et forretningsperspektiv. For eksempel, hvis du køber et program eller en tjeneste på vegne af din arbejdsgiver, som vi leverer gennem en af vores certificerede partnere.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve overdragelse af personlige oplysninger. I disse tilfælde vil vi kun aflevere dataene, hvis der er en retskendelse til at gøre det.

Dine rettigheder

Du har rettigheder –
I dette afsnit kan du læse, at alle personer, som vi har persondata om, har en række rettigheder:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
  • Ret til at få indsigt i persondata og få udleveret kopi
  • Ret til at få slettet persondata
  • Ret til at kræve begrænsning af behandling
  • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
  • Ret til at tilbagekalde samtykke
  • Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU
  • Ret til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler persondata
  • Ret til at undgå profilering
  • Ret til at klage over vores behandling af persondata

Ret til at fravælge markedsføringskommunikation

Du har ret til at fravælge at modtage marketingkommunikation fra AKTIV FOR LIVET og kan gøre det ved at:

 1. a) Følg vejledningen om opt-out i den relevante marketingkommunikation,
  b) Skift dine opt-in / opt-out præferencer under den relevante redigerings konto sektion, hvis du har en konto hos AKTIV FOR LIVET, eller
  c) Kontakt os via e-mail
  Bemærk, at selvom du ikke kan modtage marketingkommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra os, såsom ordrebekræftelser og meddelelser om dine kontoaktiviteter (fx kontobekræftelser og ændring af kodeord).

Adgang og berigtigelse

Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige data. Du kan sende os en anmodning herom.

Datasikkerhed og bevarelse – Hvordan vi sikrer dine personlige oplysninger

AKTIV FOR LIVET tager den tillid, du placerer i os seriøst. Vi er forpligtet til at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af dine data. Vi er desuden forpligtet til at sikre korrekt brug af oplysningerne, for at opretholde dataintegriteten og sikre data tilgængelighed. Som en del af vores forpligtelse udnytter vi rimelige og passende fysiske, tekniske og administrative procedurer og foranstaltninger til at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler. Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

> Sikre driftsmiljøer – Vi gemmer dine data i sikre driftsmiljøer, som kun er tilgængelige for vores medarbejdere og underleverandører på et behovsbevis. Vi følger også generelt accepterede industristandarder i denne henseende.

> Kryptering af sendte oplysninger – Vi bruger standardkryptering til industrien til at give beskyttelse mod information, følsom eller på anden måde sendt via internettet (fx når du eller en anden part sender en besked via en kontaktformular på en hjemmeside).

Vær opmærksom på, at disse beskyttelser ikke gælder for de personlige data, som du vælger at dele i offentlige områder som f.eks. Fællesskabssider.

Du har også ret til at anmode om, at vi retter eventuelle unøjagtigheder i dine personlige data. Alternativt kan du sende os en anmodning om at rette op på dine data.

Hvor længe lagrer vi dine personlige data?

AKTIV FOR LIVET beholder kun dine personlige data så længe som nødvendigt for det angivne formål, samtidig med at vi tager højde for vores behov for at besvare forespørgsler eller løse problemer og overholde lovkrav i henhold til gældende love.

Det betyder, at vi kan bevare dine personlige oplysninger i en rimelig periode efter din sidste interaktion med os. Når de personlige data, vi indsamler, ikke længere er påkrævet på denne måde, ødelægger eller sletter vi det på en sikker måde. Vi kan behandle data til statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil data blive anonymiseret.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

I nogle tilfælde vil AKTIV FOR LIVET bruge underleverandører til at behandle personlige data, og vi kan eksportere dine eller vores kundedata uden for EU. Disse underentreprenører er typisk leverandører af cloud services eller andre it-hosting-tjenester. Når du bruger underleverandører, vil vi altid indgå en databehandlingsaftale (DPA) for at beskytte dine personlige rettigheder og / eller opfylde vores forpligtelser over for vores kunder.

Hvis databehandlingen udføres uden for EU, sikrer vi os, at DPA er baseret på EU’s standardkontraktsklausuler, eller at dataimportøren er certificeret i henhold til EU / US Privacy Shield-rammen, hvis den er placeret i USA. I sådanne tilfælde vil vi også informere vores kunder om eksport af data. Vi er ikke ansvarlig for at give sådanne oplysninger til de registrerede, hvis data kontrolleres af vores kunder.

 

Cookiepolitik

 

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. De fleste browsere er oprindeligt oprettet for at acceptere cookies. Du kan dog være i stand til at ændre dine browserindstillinger for at få din browser til at nægte tredjeparts cookies eller angive, hvornår en tredjeparts cookie bliver sendt. Hvis du vil vide mere om cookies og hvordan de fungerer, kan du besøge www.allaboutcookies.org.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies, og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan til enhver tid fravælge eller afmelde cookies ved at opt-out – dette skal gøres via Google & Facebook’s indstillinger.

Google opt-out

Facebook opt-out

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:
CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Den sidste opdatering af cookiedeklaration og fortrolighedserklæring var d. 09 maj 2018

Cookie Oversigt

Vi benytter følgende cookies på vores hjemmeside.

Cookies har underlige navne. Nogle gange er det ikke klart, hvad de er til, bare ved at kigge på cookienavnet.

Hvis du ikke er sikker på, hvad en bestemt cookie er til, skal du søge efter navnet hvor du kan se, om en cookie relateres til en bestemt tjeneste.

Cookie NavnUdbyderUdløber
_ga.hjemmeside2020-08-26T07:01:24.000Z
_ga.gstatic.com2020-08-23T09:17:15.000Z
_gid.hjemmeside2018-08-28T07:01:24.000Z
et-editing-post-123373-bbhjemmeside2018-08-27T07:05:36.000Z
et-editor-available-post-123373-bbhjemmeside2018-08-27T07:30:36.000Z
et-saved-post-123705-bbhjemmeside2018-08-27T07:05:29.441Z
gdpr[allowed_cookies]hjemmeside2019-08-27T06:25:52.553Z
gdpr[consent_types]hjemmeside2019-08-27T06:30:38.493Z
gwcchjemmeside2018-11-25T06:25:52.254Z
wfwaf-authcookie-0cd00afef0710ec24cae243ca60150fahjemmeside2018-08-27T18:30:38.493Z
wordpress_f5d4a73badf3a8e9356e2ac194994a0d_xframehjemmeside2018-08-27T09:30:37.130Z
wordpress_logged_in_f5d4a73badf3a8e9356e2ac194994a0dhjemmeside1969-12-31T23:59:59.000Z
wordpress_sec_f5d4a73badf3a8e9356e2ac194994a0dhjemmeside1969-12-31T23:59:59.000Z
wp-settings-1hjemmeside2019-08-27T07:00:05.000Z
wp-settings-time-1hjemmeside2019-08-27T07:00:05.000Z

Ændringer i denne erklæring
Hvis vi ændrer vores fortrolighedserklæring, sender vi den reviderede erklæring her, med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemlæse udtalelsen. Hvis vi gør væsentlige ændringer i vores erklæring, der væsentligt ændrer vores privatlivspraksis, kan vi også meddele dig på andre måder, som f.eks. At sende en e-mail eller sende en meddelelse på vores hjemmeside og / eller sociale medier sider før de ændringer, der træder i kraft.

Sådan kontakter du os

Vi værdsætter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vores fortrolighedserklæring, vedrører uopklaret privatlivets fred eller databrug, som vi ikke har adresseret tilfredsstillende, eller om et eventuelt brud på dit privatliv, benyt vores email her på siden. Vi behandler dine anmodninger eller klager fortroligt. Vores repræsentant kontakter dig for at løse dine bekymringer og skitsere mulighederne for hvordan disse kan løses. Vi tilstræber at sikre, at klager løses rettidigt og hensigtsmæssigt.